>
Новопредвидениот станбено/деловен објект е испланиран на четири нивоа: подрум, приземје, спрат и поткровје.
Со внатрешни скали се пристапува до секое ниво. Приземјето во однос на теренот е подигнато за 0.80м.
Катот и поткровјето се испланирани за живеење со по две станбени единици додека приземјето е предвидено за деловен простор и дел каде е сместено јадрото за комуникација со останатите спратови. До подрумот се пристапува преку внатрешно скалишно јадро. Новопроектираната градба е планирана да се изгради од армирано бетонска конструкција т.е скелетен систем на градба со современи градежни материјали прва класа.

ВИД НА ГРАДБА


-ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ А КЛАСА;
-НАМАЛЕНА ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА;
-ИЗГРАДБА НА ЅИДОВИ СО 20cm ИТOНГ ИЗОЛАЦИОНЕН БЛОК;
-ТЕРМОИЗОЛИРАНА ФАСАДА (10cm);
-ФАСАДНА СТОЛАРИЈА ОД НИСКОЕМИСИОНО СТАКЛО И ПВЦ ПРОФИЛ;
-ИНСТАЛАЦИЈА ЗА СОЛАРНИ ПАНЕЛИ;
-БУКОВ ПАРКЕТ А КЛАСА;
-ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА И ГАЛАНТЕРИЈА ОД ЕВРОПСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ (МОДУЛАРНА ПРОГРАМА);

КАТ -1

 

ПОДРУМ (103m2)

 

Подумот е вкопан на -2.50m во однос на приземната плоча.

Пристапот е овозожен преку внатрешни армирано бетонски скали.

КАТ 0

 

 ПРИЗЕМЈЕ (103m2)

 

Приземјето ги има следниве функционални единки:

Деловен простор (88m2) со тоалет и гардеробер и независно

скалишно јадро (16m2) за пристап до катот.

 

Пристапот до приземјето е од јужната страна на ниво 0.8m

во однос на пристапниот тротоар. Во деловниот простор се

влегува преку посебен влез, а додека станарите користат друг

влез за комуникациското јадро.

.

КАТ 1

 

 СО ДВЕ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ (121m2)

 

СТАНБЕНА ЕДИНИЦА 1 (54m2) содржи:

ходник, дневна соба со трпезарија и кујна, спална соба, купатило и теараса.

 

СТАНБЕНА ЕДИНИЦА 2 (58m2) составена е од:

ходник, дневна соба со трпезарија и кујна, спална соба, купатило и теараса.

 

Останата површина e скалишното јадро со 9m2

.

КАТ 2

 

СО ДВЕ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ (121m2)

 

СТАНБЕНА ЕДИНИЦА 3 (38m2) содржи:

ходник, дневна соба со кујна, купатило, и теараса.

 

СТАНБЕНА ЕДИНИЦА 4 (74m2) составена е од:

ходник, дневна соба со трпезарија и кујна, детска соба,

спална соба, купатило и две тераси.

 

Скалишното јадро е 9m2

.