>
ОПИС
Објект е
на четири нивоа: подрум, приземје, спрат и поткровје.
Со внатрешни скали се пристапува до секое ниво. Приземјето во однос на теренот е подигнато за 0.80м.
Катот и поткровјето се испланирани за живеење со по две станбени единици додека приземјето е предвидено за деловен простор и дел каде е сместено скаличното јадрото за комуникација со останатите спратови. До подрумот се пристапува преку внатрешно скалишно јадро. Градбата е од армирано бетонска конструкција т.е скелетен систем на градба со современи градежни материјали прва класа

ВИД НА ГРАДБА со која се разликуваме драстично од конкуренцијата

- ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ А+ КЛАСА ЗА НАМАЛЕНА ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА ЗВУЧНА ИЗОЛАЦИЈА
- Изградба на надворешни и внатрешни преградни ѕидови од
"YTONG" блок со дебелина од 20cm и 15cm;
- ТЕРМОИЗОЛИРАН ПОД со подна изолација од "Стиродур" 3cm;
-
ТЕРМОИЗОЛИРАНА ФАСАДА со 10 cm надворешна изолација - "Демит" фасада со двослојна "грунд" подлога и акрилен фасаден "абрип";
-
ТЕРМО ИЗОЛИРАН КРОВ - изолација "парна брана", тервол, дасчена отплата со парапропусна фолија, метален кровен сендвич панел 5cm;
- ФАСАДНА СТОЛАРИЈА ОД
НИСКОЕМИСИОНО СТАКЛО И ПВЦ ПРОФИЛ од брендот "Рампласт" профил кој има 6 комори со вградено 4 сезонско стакло 4х16х4;
- ДРВЕН ПОД
ПАРКЕТ од брендот SCHEUCHER
- ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА И ГАЛАНТЕРИЈА ОД ЕВРОПСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ (МОДУЛАРНА ПРОГРАМА);
- СТРОГО КОНТРОЛИРАН
ВЛЕЗ СО ДОМОФОН;
- ИНСТАЛАЦИЈА ЗА СОЛАРНИ ПАНЕЛИ;

КАТ -1

 

ПОДРУМ (103m2)

 

Подумот е вкопан на -2.50m во однос на приземната плоча.

Пристапот е овозожен преку внатрешни армирано бетонски скали.

КАТ 0

 

 ПРИЗЕМЈЕ (103m2)

 

Приземјето ги има следниве функционални единки:

Деловен простор (88m2) со тоалет и гардеробер и независно

скалишно јадро (16m2) за пристап до катот.

 

Пристапот до приземјето е од јужната страна на ниво 0.8m

во однос на пристапниот тротоар. Во деловниот простор се

влегува преку посебен влез, а додека станарите користат друг

влез за комуникациското јадро.

.

КАТ 1

 

 СО ДВЕ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ (121m2)

 

СТАНБЕНА ЕДИНИЦА 1 (54m2) содржи:

ходник, дневна соба со трпезарија и кујна, спална соба, купатило и теараса.

 

СТАНБЕНА ЕДИНИЦА 2 (58m2) составена е од:

ходник, дневна соба со трпезарија и кујна, спална соба, купатило и теараса.

 

Останата површина e скалишното јадро со 9m2

.

КАТ 2

 

СО ДВЕ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ (121m2)

 

СТАНБЕНА ЕДИНИЦА 3 (38m2) содржи:

ходник, дневна соба со кујна, купатило, и теараса.

 

СТАНБЕНА ЕДИНИЦА 4 (74m2) составена е од:

ходник, дневна соба со трпезарија и кујна, детска соба,

спална соба, купатило и две тераси.

 

Скалишното јадро е 9m2

.